השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  חדלות הפרעון

  ביום 15.9.19, נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 המחליף את הפקודה.

  החוק מסדיר את כל היבטי חדלות הפירעון של החייב החל מהסדרי החוב, וכלה בהליכי ההבראה והשיקום.

  החוק החדש מבקש להציב את ערך השיקום כתכלית המרכזית של דיני חדלות הפירעון של יחידים, בין היתר, באמצעות שינוי ההנחה לפיה אי – תשלום חוב הוא פגם מוסרי בהתנהגות החייב ועל דיני חדלות הפירעון להעניש או לחנך את החייב.

  ההליך לפי החוק החדש לא מתנהל בבית המשפט המחוזי. החוק החדש קבע את הטריבונל שידון בבקשות בהתאם לגובה החוב , כך למשל בקשתו של יחיד לצו פתיחת הליכים תוגש לממונה אם הינו מצוי בחדלות פירעון וסך חובותיו עלה על 150,000 ₪.

  לעומת זאת, אם הבקשה לצו היא עבור חוב הנמוך מ- 150,000 ₪, הבקשה תוגש לרשם ההוצאה לפועל, כאשר במסגרת ההליך ניתן לקיים הסדר מיד עם פתיחת ההליך ועוד בטרם ניתן צו פתיחת הליכים.

  החוק החדש קובע ברירת מחדל של 3 שנים לתקופת תשלומים.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום