השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  חדלות פרעון – לא מדובר בעוולה או פגם מוסרי

  עורכת הדין נקאש אילנית, ייעוץ וליווי בתחום פשיטת הרגל/חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

  "פשיטת רגל", "חדלות פרעון" כותרות שעוררו עד לא מזמן קונוטציות שליליות – אך לא עוד.

  החוק החדש "חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי" הביא עמו שינוי תפיסתי לפיו אירוע חדלות פירעון אינו עוולה או פגם מוסרי של החייב אלא ברוב המקרים המדובר בהתנהלות כלכלית לא מושכלת ו/או בניהול כושל של עסק (הפסקת פעילות עסקית, תשואה לא הולמת וכו').

  החוק החדש מוטה שיקום, ומציב את שיקומו הכלכלי של החייב כמטרתו הראשונה.

  כפועל יוצא, הליך חדלות הפרעון אינו משמש ככלי עונשי המרתיע ומעניש את החייב, אלא המדובר בהליך אשר מאפשר לאדם שהסתבך בחובות להגיע להסדר חובות שיאפשר לו לפרוע את חובותיו לנושיו ולצאת לדרך חדשה ונטולת חובות.

  במסגרת ההליך מוגן החייב מפני עיקולים בלשכת ההוצאה לפועל וכל הליכי הגביה שננקטו כנגדו מעוכבים.

  אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים להליכי חדלות פירעון:

  הליכי חדלות הפירעון יתקיימו באחד מאלה :

  • מרכז חייו של החייב במועד הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים בששת החודשים שקדמו לבקשה הוא בישראל. במועד הגשת הבקשה לצו פתיחת ההליכים, יש לחייב נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל.
  • היקף החוב יעמוד על סך של לפחות 50,000 ₪ (למעט מקרים חריגים).
  • חובות שאינם עולים ע"ס של 150,000 ₪

  הבקשה בגינם תוגש ללשכת ההוצאה לפועל, כאשר בסיומו של התהליך תהא לרשמים הסמכות ליתן צו הפוטר את החייב מחובותיו.

  במסגרת הליך זה, ניתן לקיים הסדר מיד עם פתיחת ההליך ועוד בטרם ניתן צו פתיחת הליכים כמפורט :

  לאחר הגשת הבקשה ובדיקתה כי היא עומדת בתנאי ההליך, רשם חדלות פירעון יורה על זימון ישיבת הסדר בין החייב לבין נושיו, כאשר הישיבה תנוהל על ידי נציג חדלות פירעון.

  כדי שיינתן תוקף להסדר שגובש, על כל הנושים להסכים להצעת ההסדר. במידה ולא תהיה הסכמה, רשאי רשם חדלות פירעון לזמן את הנושים ואת החייב לאסיפת נושים לצורך ניסיון נוסף לאישור ההסדר.

  ככל ותהיינה הסכמות בין הצדדים, יינתן צו הפוטר את החייב מחובותיו.

  ככל ואין הסכמות בין הצדדים, יינתן צו פתיחת הליכים בו נקבע תשלום חודשי שעל החייב לשלם.

  חובות העולים ע"ס של 150,000

  הבקשה בגינם תוגש לכונס הנכסים הרשמי, כאשר תוך 30 יום מיום הגשת הבקשה יינתן צו פתיחת הליכים בו יקבע תשלום חודשי שעל החייב לשאת בו, ימונה נאמן ותוטלנה הגבלות על החייב.

  במסגרת תפקידו, נדרש הנאמן לפעול לכינוס נכסי החייב, בדיקת תביעות החוב, וחלוקת הרכוש באופן מוסדר לפי סדרי הנשייה הקבועים בחוק.

  תוך תשעה חודשים מיום מתן צו לפתיחת הליכים, יגיש הנאמן את דוח ממצאי הבדיקה על חובות ונכסי החייב.

  תוך 60 יום מהמועד שמסר הנאמן את דו"ח ממצאי בדיקתו, יגיש הממונה דו"ח/הצעה לצו קיום כלכלי אשר יכולה לכלול הצעה לצו תשלומים, הפטר.

  הדיון בבקשה יתקיים לאחר כשנה בבית משפט השלום ובמהלכו ניתן יהא לקבוע תכנית פירעון לתקופה של כ – 3 שנים נוספות (אלא אם קיימות נסיבות מסויימות שאז יהיה רשאי בית המשפט לקבוע תקופת תשלומים ארוכה יותר).

  בדיון, יוצגו אפשרויות להסדרת החובות לצד תכנית הבראה ושיקום כלכלי אותה ידרשו החייבים לעבור כתנאי לקבלת ההפטר.

   

  חובות שאינם בני הפטר

  קבלת הפטר בהליך חדלות הפרעון מעניקה לחייב הגנה מפני נושים ומאפשרת לו לנסות ולשקם עצמו, אולם לא את כל סוגי החובות ניתן לשמוט.

  ההפטר לא יחול על חובות עבר אלה :

  • תשלום עונשי.
  • חוב שנוצר בדרך מרמה או הנובע מעבירת גניבה או מעבירת מין או אלימות חמורה.
  • חוב מזונות שהחבות בו היא לפי פסק דין.

  הסדר חוב במסגרת חוק חדלות פרעון

  פתוחה בפני החייב הדרך להסדיר חובותיו ולקבל הפטר בהליך הסכמי מול נושיו וזאת במסגרת סעיף 321 לחוק חדלות הפרעון.

  הסעיף מאפשר לחייב להגיע להסדר חוב עם הנושים שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, בכך יכול החייב לקבל הפטר ומחיקת חובות אף ללא הדרך הארוכה של חדלות פירעון.

  היתרונות להליך ברורים, קיצור זמן ההליך, מניעת ההגבלות המוטלות בהליך כגון : מניעת יציאה מהארץ, קבלת אשראי, וכו') ועוד.

  הסדר חוב פרטני שלא במסגרת צו פתיחת הליכים

  חשוב להבין שהליך פשיטת רגל/חדלות פרעון אינו מתאים לכל אחד, וקיימים מספר תנאים מצטברים שהחייב נדרש לעמוד בהם שאם לא כן לא יוכל להתנהל בהליך, כגון : גילוי מרצון אודות נכסים שהוברחו, שיתוף-פעולה מלא, התנהלות בתום-לב וכמובן עמידה בצו התשלומים.

  במקרים אלו ואחרים, פתוחה בפני החייב הדרך להגיע להסדר חוב עם נושים שלא במסגרת צו פתיחת הליכים.

  ניתן להגיע להסדר חוב פרטני בין החייב לבין נושיו ללא התערבות מערכת ההוצאה לפועל ו/או בית המשפט.

  בהסדר זה, ינוהל משא ומתן באופן ישיר אל מול נושי החייב כאשר המטרה הינה הסדרת החובות אל מול כל אחד מהנושים באופן נפרד. אופציה זו הינה הסכמה על הסכום שישולם לנושה במסגרת ההסדר, הקפאת הליכים כל עוד החייב עומד בהסדר ובסופו של דבר, הפטר מהחוב ככל והחייב עמד בהסדר וסיים לשלם את מלוא התשלומים שסוכמו.

  לכל אחת מן האופציות שפורטו יתרונות וחסרונות שונים ולכן, חייב המעוניין לצאת מחובות צריך לשקול ולבחון בקפידה את המסלולים השונים בטרם ינקוט קו פעולה כזה או אחר.

   

  במידה ואתם מחפשים עורך דין חדלות פירעון– אשמח לסייע בכל אחת מדרכי הפעולה שצויינו.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום