השאירו פרטים ואנו ניצור אתכם קשר

  איזון משאבים

  הסדר איזון משאבים הוא כלל משפטי הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם עקב גירושין או מוות של אחד מבני הזוג. (ישנם מקרים/תנאים בהם ניתן להקדים את המועד לאיזון משאבים אף בטרם פקיעת הנישואין)

  בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, חלוקת רכוש של זוגות אשר נישאו בישראל משנת 1974 ואילך, תיעשה בדרך של הסדר איזון משאבים, זאת בהיעדר הסכם ממון.

  איזון משאבים הוא תהליך חלוקה אשר מתייחס לערכם של הנכסים וההתחייבויות אשר נצברו על ידי בני הזוג במהלך החיים המשותפים.

  עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט :

  (1)   נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

  (2)   גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;

  (3)   נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

   

  למרות האמור לעיל, בית המשפט יכול להורות כי נכסי בני הזוג לא יחולקו ביניהם שווה בשווה, אלא באופן אחר, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית.

  לצורך חלוקה צודקת ונכונה רצוי וראוי להסתייע באקטואר, אשר ביכולתו לבצע את התהליך בצורה האופטימלית ביותר.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום